SERÇE TEKNOLOJİ

3D Tasarım

3D bilgisayar grafiklerinde, 3D modelleme ya da doğrudan modelleme bir cismin 3 boyutlu şekilde bütün yüzeyleriyle matematiksel ifadesidir. Canlı veya cansız herhangi bir varlığın görüntüsünü üç boyutlu şekilde modellemek için çeşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır. Ortaya çıkan ürüne ise 3D model denmektedir. Türkçe ifadesiyle 3 boyutlu model de denilebilir. 3D modeller bilgisayarda kabası alınarak 2 boyutlu resim şeklinde de görüntülenebilir. Tasarlanmış 3D model 3D yazıcılarda 3D baskı teknolojilerinden biri kullanılarak gerçek fiziksel bir objeye de dönüştürülebilir.

Soyut kavramlar 3D Tasarım dersleri ile öğrencilere somutlaştırılarak aktarılır. Günlük hayatındaki objeler ve kavramları bilgisayar ortamından 3D Yazıcı vasıtasıyla gerçek ortama yansıtmak öğrencinin zihinsel gelişiminde önemli bir etkendir. Kodlama dersleri ile birlikte henüz yazılım mantığını oturtmaya başlamış olan öğrenci tasarımlarını somut bir ürüne dönüştürdüğünde “Nerede?” ve “Nasıl?” sorularını sormaya ve günlük hayattaki problemlere çözüm üretmeye bir adım daha yaklaşırlar.

Sistemimizde 3D Tasarım ve çıktı araçlarını kullanarak, hizmet verdiğimiz okullara, bu okullardaki öğretmen ve öğrencilere sürecin bir müfredat çerçevesinde nasıl yürütüleceğini ve uygulanacağını göstermekteyiz.