SERÇE TEKNOLOJİ

Arduino ile Kodlama

Bir mikro denetleyici platformu olan Arduino üzerine oluşturulmuş olan programlama derslerinde disiplinleri bir araya getiriyor ve öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri arasında anılan eleştirel düşünme ve problem çözme kazanımını edindirmeyi hedefliyoruz.

Arduino kolay kullanılabilir ve esnek bir yazılım/donanım mimarisine sahip, açık kaynak (open source) ailesine mensup bir elektronik geliştirme kartıdır. Arduino bir Giriş/ Çıkış (Input/ Output) kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino kartlarında programlama için harici bir programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz, çünkü karttaki mikrodenetleyiciye önceden bir bootloader programı yazılıdır.

Arduino kullanarak değişik ve eğlenceli pek çok uygulama geliştirebilirsiniz. Örneğin : Sıcaklık sensörleriyle çalışan , çizgi izleyen robotlar, Infra Red kumandalarla gelen verileri okuyan birçok uygulama geliştirebilirsiniz.

Sistemimizde Arduino Kodlama ve Robotik araçlarını kullanarak, hizmet verdiğimizi okullara, bu okullardaki öğretmen ve öğrencilere sürecin bir müfredat çerçevesinde nasıl yürütüleceğini ve uygulanacağını göstermekteyiz.