SERÇE TEKNOLOJİ

STEM

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. 21. yüzyılda dünyadaki en önemli yaklaşımlarından birisi olan STEM eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. yy becerilerinin kazanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. STEM eğitimi ile disiplinler arası bir öğrenme sağlanmaktadır.

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi beklenmektedir. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

Bu olgulardan hareketle sitemizde, STEM eğitimi çerçevesinde teknoloji kısmına çağımızım güncel olan teknolojisi Robotik ve Kodlama’yı koyarak hizmet verdiğimiz okullara, bu okullardaki öğretmen ve öğrencilere sürecin bir müfredat çerçevesinde nasıl yürütüleceğini ve uygulanacağını göstermekteyiz.