SERÇE TEKNOLOJİ

Eğitim Modelimiz

Eğitim sisteminin temel sorunlarının çözümü sistemin bütün olarak işleyişine bağlıdır. Sistem ile bütün olarak ilgilenmedikçe tekil alanlarda (sadece öğrenciye, öğretmene ya da okula) yapılacak iyileştirme çalışmalarından istenen sonuçları almak beklenmemelidir. Çağdaş toplumda bilgi, hızla ve kısa sürelerde katlanarak artmakta ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla adeta anında toplumun hizmetine sunulmaktadır. Bu gelişme, öğretmenlerin ortalama dört yıl süren üniversite eğitimi boyunca öğrendiklerini, meslek hayatı boyunca kendi öğrendiği gibi öğrencilerine aktaran, “nakledici” öğretmen tipinin varlık sebebini ortadan kaldırmıştır. Bilgi toplumunda sorun bilgiye ulaşmak veya bilgiyi aktarmak değil, eleştirel bir yaklaşımla mevcut “bilgi okyanusu”nda “doğru” bilgiyi bulup kullanmak ve daha da önemlisi “bilgi”nin kendisini üretecek beceriye sahip olmaktır. Küreselleşme ve bilgi toplumu olgusu, öğretmenlerin, okulların ve öğrencilerin bilgi ve becerilerinin sürekli olarak yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk durumu öğrenme- öğretme süreçlerinde de kendini göstermektedir.

 

Buradan hareketle sistemimizdeki öğrenme modeli, “Öğrenci Merkezli”, “Bilgi Yapılandırıcı”, “Beceri Odaklı” ve “Kendini Sürekli Yenileyen” gibi kuram ve kavramlar esas alınarak hazırlanmıştır.