SERÇE TEKNOLOJİ

Vizyon

İçinde bulunduğumuz çağda eğitim olgusuna ilişkin paradigmalar önemli ölçüde değişmiştir. Gelecekte nelerin nasıl değişeceğine yönelik tahminlerde bulunmak, özellikle eğitim gibi hem kadim hem de güncel yönü oldukça güçlü olan bir kavram için son derece önem arz etmektedir.

Günümüzde eğitimin, giderek belli bir zaman diliminde ve sınırlı mekânlarda sürdürülen bir olgu olmaktan çıkıp neredeyse zamansız, somut, mekânsız bir ortamda gerçekleştirilebilir bir olguya dönüştüğünden söz edilebilir. Bu düşüncenin en önemli gerekçeleri; sanal ortamın yaşamımızın odağında olması ve yaşam boyu eğitim gerekliliğinin kaçınılmazlığı olarak sıralanabilir. Genelde bu iki gerekçenin, alışık olduğumuz eğitim paradigmasında ve eğitime ilişkin aktörlerin rollerinde önemli değişimleri gerektirdiği söylenebilir.

Robotik kodlama ve STEM gibi güncel konular da paradigma sorgulamasının yapılması gereken alanların başında gelmektedir. Zira eğitimde yeni dijital bir çağ açılırken dünyayla rekabet açısından bu alanlara eğilmek ve bu alanda yenilikçi çalışmalar yapmak elzem görünmektedir.

Bu kaygılardan hareketle vizyonumuz, eğitim sektöründe Robotik Kodlama ve STEM çalışmalarına farklı ve detaylı bir anlayış getirerek, işbu çalışmaların ulaşılabilir ve kolay öğretilebilir/ öğrenilebilir olmasını sağlayarak ülkemize ve içerisinde yaşadığımız dünyaya değer katmaktır.

21. Yüzyılın Türkiye’sinde çocuklarımızın, en azından kodlama ile ilgili olarak çağı yakalamalarını sağlamak. SERÇE TEKNOLOJİ olarak ülkemizdeki gençlerin teknolojiyle olan bağını daha sağlıklı bir forma sokmak istiyoruz. Merak eden, bilimsel düşünen, keşfetme arzusuyla yanıp tutuşan ve her geçen gün ürettiklerini kat be kat arttıran nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu Ülkenin sorumluluk sahibi her vatandaşı gibi ülkesine katma değer katan bir kurum haline gelmek istiyoruz.